chmel.jpg
zel-piv.jpg
chmel2.jpg

Příklady dobré praxe

cirkularita.svg

Cirkularita

 • Pivní sud = nulový odpad
 • Omezení PET lahví, využití rPET
 • Recyklace plechovek
 • Druhotné využití surovin
 • Snížení spotřeby plastů při výrobě
 • Snižování hmotnosti obalů
 • Zavedení ultra filtrů při pasteraci piva
voda.svg

Voda

 • Snižování spotřeby a recyklace vody při výrobě
 • Zlepšování kvality odpadních vod
 • Zadržování vody v krajině
 • Využití kapkových závlah
 • Využití dešťové vody
energie.svg

Energie

 • Investice do obnovitelných zdrojů energie
 • Rekuperace tepla a páry
 • Zateplení prostor a snižování tepelné náročnosti výroby
 • Zvýšení energetické účinnosti výroby piva
 • Využití energie z likvidovaného piva v bioplynových stanicích
zemedelstvi

Zemědělství

 • Podpora lokálních dodavatelů
 • Vývoj nových odrůd chmele a ječmene
 • Produkce lokálních surovin
 • Využití mláta jako krmivo
 • Podpora krajinotvornýchprojektů
spolecnost

Společenská odpovědnost

 • Pozitivní vliv na okolí pivovaru
 • Spolupráce s NGO na filantropických projektech
 • Podpora oborového vzdělání
 • Edukace a podpora hospodských v zavádění udržitelných technologií
doprava

Doprava

 • Minimální emise z dopravy
 • Využití železnice pro logistiku
 • Alternativní pohon manipulační techniky