chmel2.jpg
chmel.jpg
zel-piv.jpg

Příběh kampaně

TRADICE UDRŽITELNOSTI

 • Jsme strážci unikátního výrobního procesu piva, který je po staletí postaven na přírodních surovinách.
 • Vratná láhev, sud, hospoda: to vše jsou tradiční a zároveň šetrné způsoby konzumace piva, při kterých nevzniká praktický žádný odpad.
 • Pečujeme o pěstování vysoce kvalitních a jedinečných domácích surovin a podporujeme místní zemědělskou produkci, čímž omezujeme i emise z dopravy.

INOVACE

 • Řemeslný um českých pivovarníků byl vždy nositelem inovací a technického pokroku. A nepolevujeme ani v těžkých chvílích. 
 • Inovujeme naše výrobní procesy a technologie s cílem dále snižovat spotřebu vody a energií. Všechny druhotné suroviny z výroby dále využíváme, ať už jde o mláto, odpadní vody, teplo nebo CO2.
 • Pivovarnictví bylo odjakživa prakticky bezodpadové. Máme nejvyšší podíl vratných obalů a podporujeme sběr plechovek a další využití hliníku.
 • Nejsme v tom sami. Náš inovativní přístup ovlivňuje celý dodavatelsko-odběratelský řetězec a pozitivně ovlivňuje i návazné sektory. 

PROPOJENÍ SPOLEČNOSTI

 • Pivo je součástí naší tradice a kultury. Spojuje lidi napříč všemi regiony a celou společností.
 • Česká hospoda vždy byla středobodem společenského života, místem kde se bez nadsázky psaly dějiny, ty individuální i celospolečenské.
 • Češi věří českému pivu, považují je zas jeden ze symbolů České republiky a mají ho spojené s pozitivními emocemi.
 • Prostřednictvím našeho příběhu o udržitelnosti a šetrném přístupu dokážeme pozitivně měnit nejen výrobu piva, ale i celospolečenský pohled na tuto oblast a ukazovat tak lidem cestu.

PÉČE O KRAJINU

 • České pivo je s naší krajinou neoddělitelně spjato, bez kvalitní lokální zemědělské produkce není českého piva. 
 • Podporujeme šetrné hospodaření s půdou, zachování biodiverzity, ochranu před půdními erozemi i záchranu vodních zdrojů.
 • České pivo stojí na myšlence, že naši krajinu chceme a musíme předat potomkům v lepším stavu, než v jakém jsme ji my převzali. 
 • Jdeme cestou udržitelného a zdravého zemědělství, minimalizace dopravy a péče o čisté vodní zdroje. Vše, co nám krajina dá, vracíme zpět do oběhu.

ROZMANITOST

 • Stovky malých pivovarů nabízejících nepřebernou škálu chutí a značek najdeme dnes po celé zemi. V přepočtu na obyvatele máme nejvíc pivovarů v Evropě a na naši rozmanitost můžeme být právem hrdí.
 • Pivovary jsou centrem pospolitosti a nezřídka vracejí přirozený život do míst, odkud ho pohnuté dvacáté století vyhnalo. Pivovary opravují a zvelebují místní památky a podílejí se i na péči o krajinu.
 • Pivo nezná rozdíly mezi lidmi. Jak na straně špičkových pivovarnických profesionálů, tak na straně milovníků piva najdeme ženy i muže. Pivo vytváří svobodný prostor, kde se všichni, bez ohledu na náš původ nebo přesvědčení, potkáváme jako rovný s rovným.