chmel2.jpg
chmel.jpg
zel-piv.jpg

Udržitelnost českého piva

ČEMU VĚŘÍME?

 • Pivovarnictví je součástí české tradice a svým působením pozitivně ovlivňuje návazné sektory od zemědělství, přes výrobu produktů a technologií pro pivovary až po pohostinství.
 • Pivovary jsou motorem nejen inovací a technického pokroku, ale i šetrného přístupu ke krajině, se kterou je výroba piva neoddělitelně spjata. Péče o krajinu a o přírodní zdroje je naší prvořadou prioritou.
 • Česká hospoda je po staletí místem, kde se doslova tvořily dějiny, je kulturním a společenským centrem života ve městech a na vesnicích. 
 • Jsme lídrem v oblasti oběhového hospodářství a máme ambici spoluvytvářet udržitelnou politiku i praxi v České republice. 

CO DĚLÁME?

 • Pivovarnictví pečuje o naše jedinečné tradice, je lídrem v inovacích a spojuje lidi napříč regiony a sektory ve snaze o udržitelný rozvoj české ekonomiky. 
 • Od minipivovarů až po velké pivovarnické skupiny každý den pozitivně ovlivňujeme využití vody, energií, dopravy  a obalů. 
 • Podporujeme lokální zemědělskou produkci, čímž současně snižujeme emise z dopravy. 
 • Snižujeme emise CO2, využití vody a energií, druhotně využíváme prakticky veškerý odpad z výroby piva. 
 • Naše vize udržitelného rozvoje pivovarnictví přinese další pozitivní změny, na kterých spolupracujeme s našimi dodavateli, odběrateli i dalšími partnery.

JAK TO DĚLÁME?

tradice udržitelnosti
Unikátní výroba českého piva je postavena na přírodních surovinách, cirkularitě, šetrnosti ke krajině a podpoře lokálních surovin.
inovace
Stále snižujeme spotřebu vody a energií, druhotné suroviny vracíme do oběhu a svým přístupem ovlivňujeme celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.
propojení společnosti
Pivo spojuje lidi napříč regiony a celou společností. Prostřednictvím pozitivních emocí spojených s pivem dokážeme ovlivnit celou společnost.
péče o krajinu
Podporujeme šetrné hospodaření s půdou, zachování biodiverzity, ochranu před půdními erozemi i záchranu vodních zdrojů.
rozmanitost
V přepočtu na obyvatele máme nejvíc pivovarů v Evropě a na naši rozmanitost můžeme být právem hrdí. Pivo podporuje rozmanitost i mezi lidmi – už dávno není jen doménou mužů, boří společenské a další bariéry.

Co zlepšujeme?

 • nakládání s vodou
 • cirkularita
 • nakládání s odpady
 • doprava
 • ekologické obaly
 • udržitelné pěstování surovin
 • druhotné suroviny
 • úsporné využití vody

Na co navazujeme?

Evropská unie
 • European Green Deal
 • Farm to Fork Strategy
 • Akční plán EU pro nulové znečistění
 • European Commission Work Programme 2021
Česká republika
 • Strategický rámec Česká republika 2030
 • Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050